Odpovídáme na nejčastější dotazy o programu FinAnalysis

Je ostrá verze odlišná od demoverze ?

Ostrá verze se vizuálně i stylem práce neodlišuje od demoverze. Ale je pro klienta plně otevřená. Na rozdíl od demoverze, která má otevřená pouze 3 období. V ostré verzi lze upravovat tabulky, buňky, grafy, pracovat tak, jak znáte v prostředí MS Excel. Vyjímkou jsou zamčená makra.

Zajišťujeme legislativní změny v aplikaci ?

Ano, FinAnalysis je námi nabízen od roku 2004 a reaguje na nové legislativní změny, které ovlivňují funkčnost aplikace. Více na stránce Změny ve verzích.

Můžete použít FinAnalysis pro více firem v rámci 1 licence ?

Finanční analýza firmy

Ano, částečně lze. Licence umožňuje např. účetní nebo auditorské společnosti, která si koupila licenci na své jméno, zpracovávat více svých firem, tedy svých klientů. Pokud hodláte použít FinAnalysis pro své 2 firmy, lze 1 koupenou licenci nainstalovat do 2 na sobě nezávislých adresářů a vést v nich 2 firmy. Licenčním podmínkám to neodporuje. Licenčním pravidlům odporuje zpracovávat pod 1 licencí jinou další firmu, která není s nabyvatelem licence provázaná, např. právě vztahem auditorská firma (nabyvatel licence) vs. její zákazník.

Mohou ve FinAnalysis pracovat více uživatelů ve 1 firmě ?

Ano. FinAnalysis můžete nainstalovat na 2 a více PC ve firmě (nabyvatel licence) a pracovat na ní ve 2 a více lidech. Musejí být ze stejné firmy, té, která koupila licenci. Licenčním podmínkám to neodporuje.

Dají se v systému přidávat a ubírat období ?

Ano, dají se přidávat období, i když je to trochu pracné. Také je potom třeba optimalizovat upravené listy pro případné tiskové výstupy. Ubírání období je dobré realizovat pomocí tlačítek "Upravit tabulky" a "Překreslit grafy" na listu "Vstupní údaje".

Existuje i verze FinAnalysis pro Mac OS X ?

Finanční analýza firmy

FinAnalysis se vytváří v prostředí Microsoft Excel Windows. Od verze Microsoft Excel 2016 jsou verze pro Win a Mac kompatibilní. Aplikaci ukládáme ve verzi Microsoft 365 (Office) a zároveň ji nabízíme bez instalačního exe souboru. Obecně ale pro Mac OS X nevyvíjíme a v tomto prostředí netestujeme. Každý potenciální klient má možnost vyzkoušet zdarma demoverzi, zda bude aplikace na jeho prostředí funkční.

Více na stránce Stáhněte si demoverzi.

Existuje FinAnalysis i pro účetní závěrky podle IFSR ?

Ne, a pro velkou odlišnost výkaznictví a finančních výkazů se s touto verzí do budoucna nepočítá.

Lze použít FinAnalysis pro výkazy ve zkrácené podobě ?

Ano, lze, ale není to doporučeno používat, pokud máte výkazy v plném rozsahu. Rozvahu a výsledovku lze naplnit i jako výkazy ve zkráceném rozsahu. Potom ale nebudou plně funkční mnohé tabulky a grafy, které rozebírají právě jednotlivé řádky z výkazů v plném rozsahu.

Proč je po instalaci k dispozici i druhý sešit FinAnalysis (verze 2.15) ?

Po instalaci je v adresáři nainstalovaná i verze FinAnalysis 2.15. Jedná se o dřívější zastaralou verzi používající platné účetní výkazy před datem 1.1.2016. Úpravy této verze jsme zastavili v roce 2020. Pokud nemáte konkrétní důvod, tuto verzi nepoužívejte.

Existuje možnost importu z ERP systému ?

FinAnalysis byl primárně určen pro ruční plnění dat. Vytvořili jsme potom určitý obecný nástroj pro plnění FinAnalysis ze souborů csv a xml. Je zdarma a nelze předem zaručit funkčnost plnění aplikace z vašich konkrétních souborů. Je třeba jej nejprve otestovat či doupravit. Na naší stránce o importech lze dohledat, z jakých systémů jsme importy testovali a nastavili.

Více na stránce Importy dat z účetních systémů.

 

Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu