Jaké jsme udělali zásadnější změny v nových verzích od roku 2011 do 2021

Snažíme se vylepšit kontrolu a hodnocení předchozích aktivit v rámci finančního řízení podniku

Aplikaci neustále vylepšujeme již 16 let. Reagujeme na novou legislativu i na připomínky zákazníků. Někdy jsou změny drobné, občas přidáme nový list s novými tabulkami a grafy. Přehled největších změn je zde. Můžete se podívat, jak se aplikace vylepšila od zakoupení vaší verze, a případně si objednat novou verzi.

Prohlédnout aplikaci pro finanční analýzu
říjen 2021 - v. 2.20

40)  přidán list Kvantifikované příznaky možné krize firmy

Tabulky a grafy finanční analýzy

 

34)  přidán list Indikátor Zombie firmy

březen 2021 - v. 2.20

35)  předělán list Vybrané základní údaje na Manažerské pohledy

 

34)  přidán list Přehled listů s odkazy zpět na všech listech

prosinec 2020 - v. 2.20

32)  nový list Pohledávky a závazky

Tabulky a grafy finanční analýzy

 

31)  nový list Stálá aktiva

 

29)  přepracován list Provozní náklady, přidány nové tabulky analýzy zásob i nové grafy

 

27)  přepracován list Aktiva, přidány nové tabulky analýzy zásob i nové grafy

 

26)  přepracován list Pasiva, přidány nové tabulky analýzy tržeb i nové grafy

listopad 2020 - v. 2.20

25)  přepracován list Zásoby, přidány nové tabulky analýzy zásob i nové grafy

Tabulky a grafy finanční analýzy

 

24)  přepracován list Tržby, přidány nové tabulky analýzy tržeb i nové grafy

 

22)  přepracován list Zaměstnanci a produktivita, do listu Vstupní údaje přidána tabulka "Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví CZ-NACE"

září 2020 - v. 2.20

18)  přidáno tlačítko na zjištění nové verze FinAnalysis

srpen 2020 - v. 2.20

17)  přidán nový bankrotní model D-skóre ČNB

červen 2020 - v. 2.20

14)  upraven list Analýza zisku, přidány nové tabulky a grafy

Tabulky a grafy finanční analýzy
květen 2020 - v. 2.20

12)  přidáno makro na změnu sloupců v tabulkách podle vyplněných obdobích

květen 2020 - v. 2.20

11)  odebrána možnost zobrazit logo firmy na listech z bodu 89) kvůli velkému zpomalení excelu

duben 2020 - v. 2.20

08)  přidán nový list Zhodnocení modelů

Tabulky a grafy finanční analýzy
duben 2020 - v. 2.20

07)   Bylo zrušeno používání zastaralého formátu sešitů FinAnalysis "xls", používaný je nyní pouze novější formát "xlsm". Pro uživatele s MS Excel 2010 a novějším se nic nemění. Uživatelé již nepodporovaného MS Excel 2007 a starší nemohou pouze použít pomocná tlačítka pro přepočty sloupců a nevidí v listě "Zhodnocení modelů" vyhodnocení. FinAnalysis je do verze MS Excel 2000 jinak plně funkční.

únor 2020 - v. 2.20

03)  přidán nový list Ekonomické normály

Tabulky a grafy finanční analýzy
prosinec 2019 - v. 2.20

02) Pro rok 2020 je připravena nová verze FinAnalysis 2.20. Zde je zejména přidáno makro na změnu zobrazení oblasti v grafech podle zadaných období. Na tlačítko "Překreslit grafy" na listu "Vstupní údaje" lze nechat změnit zobrazení grafů na počet období uvedených na listu Vstupní údaje. Odstraní se tak v grafech prázdná nevyplněná období. To může být pro vás zajímavé v případě tisku výsledků pro zákazníky, management, výroční zprávy..., kdy jsou grafy zpřehledněny pro pouze vámi zadaná období.

Ukázka listů s původní verzí grafů a stejných listů s přepočítanými grafy.
Tabulky a grafy finanční analýzy Tabulky a grafy finanční analýzy
listopad 2019 - v. 2.19

99)  přidány nové 2 listy horizontálních analýz rozvahy a výsledovky pro bazické indexy

srpen 2019 - v. 2.19

95)  přidány 4 nové bankrotní modely - Fulmerův model, Springateův model a dvě Bilanční analýzy Rudolfa Douchy

červenec 2019 - v. 2.19

94)  do slovenske verze přibyla možnost importu rozvahy a výsledovky z Registru účetních závěrek

červenec 2019 - v. 2.19

91)  přidána možnost měnit počet dnů a měsíců v obdobích kvůli zadávání kumulovaných měsíců na listu Vstupní údaje

leden 2019 - v 2.19

84)  do FinAnalysis přibyl list převodního můstku z výkazů 2015 na výkazy 2019

 

83)  FinAnalysis 2.17 byl přejmenován na FinAnalysis 2.20

říjen 2018 - v. 2.17

82)  kompletní redesign všech grafů aplikace na novější design

Tabulky a grafy finanční analýzy
červenec 2018 - v. 2.17

79)  přepsání/zjednodušení maker na kopírování z výkazů 2016, místo 13 maker a 13 tlačítek pouze 1 makro a 1 tlačítko

červen 2018 - v. 2.17

75)  přepracovány listy Ukazatelé zadluženosti, Ukazatelé aktivity a Ukazatelé rentability

květen 2018 - v. 2.17

72)  upraven list Cash flow o výpočty z listů rozvahy a výsledovky

březen 2018 - v. 2.17

68)  kompletně přepracován list Zaměstnanci a produktivita, přeskupeno, přidány nové výpočty i grafy

únor 2018 - v. 2.17

65)  přepracován list Analýza finančních fondů, nové ukazatele

červenec 2017 - v. 2.17

59)  přidán nový list Du Pont analýza

Tabulky a grafy finanční analýzy
květen 2017 - v. 2.17

56)  přidán nový bankrotní model Aspekt Global Rating

 

55)  rozdělen list Bankrotní modely na 2 - Bankrotní modely a Bankrotní a bonitní modely CZ

březen 2017 - v. 2.17

54)  přidána funkčnost na přepočet vybraného období zadaným koeficientem "Vynásobit období koeficientem"

únor 2017 - v. 2.17

53)  přidán nový list Grafy cash flow

Tabulky a grafy finanční analýzy
únor 2017 - v. 2.17

50)  přidán nový list Ukazatelé na bázi cash flow

Tabulky a grafy finanční analýzy
leden 2017 - v. 2.17

49)  připravena slovenská verze na bázi slovenských výkazů

Vlajka
© 2000 - 2021 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz