Máte již FinAnalysis a přemýšlíte, zda je koupit novou verzi?

Stále vylepšujeme aplikaci pro finanční analýzu, vydáváme nové verze. Pokud již FinAnalysis vlastníte, za cenu 1 200 Kč můžete dostat aktuální verzi.

Program neustále vylepšujeme. Reagujeme na novou legislativu i na připomínky zákazníků. Někdy jsou změny drobné, občas přidáme nový list s novými tabulkami a grafy. Přehled těch zásadnějších změn je uveden zde. Můžete se podívat, jak se aplikace od vaší verze vylepšila, a případně si objednat novou verzi.

prosinec 2023 - v 2.22

25)  kompletní redesign grafů, tabulek a nadpisů

Tabulky a grafy finanční analýzy
červen 2023 - v 2.22

23)  předělán list DuPont rozklad ROE

květen 2023 - v 2.22

20)  určité změny pořadí listů

17)  přidáno makro "Rozbor buňky" na stisknutí kláves Ctrl + r na jednotlivých listech

březen 2023 - v 2.22

16)  přidána možnost importu XML souboru uzávěrky z portálu mojedane.cz

Tabulky a grafy finanční analýzy
leden 2023 - v 2.22

14)  přidán list Účetní osnova

prosinec 2022 - v 2.22

12)  přepracování tlačítka "Změna listu" na nový formulář

Tabulky a grafy finanční analýzy

11)  přidány listy EVA metodikou MPO a Rozklad ukazatele EVA MPO

Tabulky a grafy finanční analýzy
listopad 2022 - v 2.22

10)  předělány výpočty ukazatele rentability, do čitatele byl dán EBIT

9)  předělán list DuPont rozklad ROE

srpen 2022 - v 2.22

7)  úpravy v listech IIR a Scorecard

červenec 2022 - v 2.22

6)  přidán list Scorecard korporátních dluhopisů

Tabulky a grafy finanční analýzy

5)  přidán list Index investičního rizika

Tabulky a grafy finanční analýzy

4)   změna tabulek a grafů listu Manažerské pohledy

2)  upravena velikost grafů

červenec 2022 - v 2.20

59)  přidány grafy do listu Kvantifikované příznaky možné krize firmy

58)  drobné úpravy a grafy v listech - Bankrotní a Bonitní modely a Ekonomické normály

57)  drobné úpravy a grafy v listech - Rozbor zisku a VH, Ukazatelé rentability, Ukazatelé aktivity, Zaměstnanci a Aktiva (majetek)

červen 2022 - v 2.20

55)  přidána tabulka a grafy do listu Stálá aktiva

54)  přidána tabulka a grafy do listu Náklady a výnosy

53)  upraven list Zaměstnanci a produktivita

52)  upraven list Ukazatelé na bázi cash flow

50)  upraven list Ukazatelé rentability

49)  přidána tabulka a grafy do listu Pohledávky a závazky

květen 2022 - v 2.20

48)  přidána tabulka a grafy do listu Uživatelé likvidity

47)  změna tabulek a grafů v listu Ukazatelé aktivity

45)  nové grafy provozního cash flow v listu Grafy cash flow

leden 2022 - v 2.20

42)  přerovnání listu Vstupní údaje

říjen 2021 - v. 2.20

40)  přidán list Kvantifikované příznaky možné krize firmy

Tabulky a grafy finanční analýzy

39)  přidán list Indikátor Zombie firmy

duben 2021 - v 2.20

37) předělán list Krytí aktiv pasivy

36) předělány grafy na listech Ukazatelé kapitálového trhu, Ukazatelé na bázi cash flow, Ukazatelé zadluženosti, Ukazatelé likvidity, Ukazatelé rentability i Ukazatelé aktivity.

březen 2021 - v. 2.20

35)  předělán list Vybrané základní údaje na Manažerské pohledy

34)  přidán list Přehled listů s odkazy zpět na všech listech

prosinec 2020 - v. 2.20

32)  nový list Pohledávky a závazky

Tabulky a grafy finanční analýzy

31)  nový list Stálá aktiva

29)  přepracován list Provozní náklady, přidány nové tabulky analýzy zásob i nové grafy

27)  přepracován list Aktiva, přidány nové tabulky analýzy zásob i nové grafy

26)  přepracován list Pasiva, přidány nové tabulky analýzy tržeb i nové grafy

listopad 2020 - v. 2.20

25)  přepracován list Zásoby, přidány nové tabulky analýzy zásob i nové grafy

Tabulky a grafy finanční analýzy

24)  přepracován list Tržby, přidány nové tabulky analýzy tržeb i nové grafy

22)  přepracován list Zaměstnanci a produktivita, do listu Vstupní údaje přidána tabulka "Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví CZ-NACE"

září 2020 - v. 2.20

18)  přidáno tlačítko na zjištění nové verze FinAnalysis

srpen 2020 - v. 2.20

17)  přidán nový bankrotní model D-skóre ČNB

červen 2020 - v. 2.20

14)  upraven list Analýza zisku, přidány nové tabulky a grafy

Tabulky a grafy finanční analýzy
květen 2020 - v. 2.20

12)  přidáno makro na změnu sloupců v tabulkách podle vyplněných obdobích

11)  odebrána možnost zobrazit logo firmy na listech z bodu 89) kvůli velkému zpomalení excelu

duben 2020 - v. 2.20

08)  přidán nový list Zhodnocení modelů

Tabulky a grafy finanční analýzy

07)   Bylo zrušeno používání zastaralého formátu sešitů FinAnalysis "xls", používaný je nyní pouze novější formát "xlsm". Pro uživatele s MS Excel 2010 a novějším se nic nemění. Uživatelé již nepodporovaného MS Excel 2007 a starší nemohou pouze použít pomocná tlačítka pro přepočty sloupců a nevidí v listě "Zhodnocení modelů" vyhodnocení. FinAnalysis je do verze MS Excel 2000 jinak plně funkční.

únor 2020 - v. 2.20

03)  přidán nový list Ekonomické normály

Tabulky a grafy finanční analýzy
prosinec 2019 - v. 2.20

02) Pro rok 2020 je připravena nová verze FinAnalysis 2.20. Zde je zejména přidáno makro na změnu zobrazení oblasti v grafech podle zadaných období. Na tlačítko "Překreslit grafy" na listu "Vstupní údaje" lze nechat změnit zobrazení grafů na počet období uvedených na listu Vstupní údaje. Odstraní se tak v grafech prázdná nevyplněná období. To může být pro vás zajímavé v případě tisku výsledků pro zákazníky, management, výroční zprávy..., kdy jsou grafy zpřehledněny pro pouze vámi zadaná období.

Ukázka listů s původní verzí grafů a stejných listů s přepočítanými grafy.
Tabulky a grafy finanční analýzy Tabulky a grafy finanční analýzy
listopad 2019 - v. 2.19

99)  přidány nové 2 listy horizontálních analýz rozvahy a výsledovky pro bazické indexy

srpen 2019 - v. 2.19

95)  přidány 4 nové bankrotní modely - Fulmerův model, Springateův model a dvě Bilanční analýzy Rudolfa Douchy

červenec 2019 - v. 2.19

94)  do slovenske verze přibyla možnost importu rozvahy a výsledovky z Registru účetních závěrek

červenec 2019 - v. 2.19

91)  přidána možnost měnit počet dnů a měsíců v obdobích kvůli zadávání kumulovaných měsíců na listu Vstupní údaje

červen 2019 - v. 2.19

89)  přidána možnost zobrazit logo firmy na jednotlivých listech

leden 2019 - v 2.19

84)  do FinAnalysis přibyl list převodního můstku z výkazů 2015 na výkazy 2019

83)  FinAnalysis 2.17 byl přejmenován na FinAnalysis 2.20

říjen 2018 - v. 2.17

82)  kompletní redesign všech grafů aplikace na novější design

červenec 2018 - v. 2.17

79)  přepsání/zjednodušení maker na kopírování z výkazů 2016, místo 13 maker a 13 tlačítek pouze 1 makro a 1 tlačítko

červen 2018 - v. 2.17

75)  přepracovány listy Ukazatelé zadluženosti, Ukazatelé aktivity a Ukazatelé rentability

květen 2018 - v. 2.17

72)  upraven list Cash flow o výpočty z listů rozvahy a výsledovky

březen 2018 - v. 2.17

68)  kompletně přepracován list Zaměstnanci a produktivita, přeskupeno, přidány nové výpočty i grafy

únor 2018 - v. 2.17

65)  přepracován list Analýza finančních fondů, nové ukazatele