Máte již FinAnalysis a přemýšlíte, zda zakoupit novou verzi?

My stále vylepšujeme náš SW pro finanční analýzu, vydáváme nové verze. Pokud již FinAnalysis vlastníte, za cenu od 1 200 Kč můžete mít jeho aktuální verzi.

Program neustále vylepšujeme. Reagujeme na novou legislativu i na připomínky zákazníků. Někdy jsou změny drobné, občas přidáme nový list s novými tabulkami a grafy. Přehled těch zásadnějších změn je uveden zde. Můžete se podívat, jak se aplikace od vaší verze vylepšila, a případně si objednat novou verzi.

prosinec 2023

2.22.025  kompletní redesign grafů, tabulek a nadpisů

Tabulky a grafy finanční analýzy
červen 2023

2.22.023  předělán list DuPont rozklad ROE

květen 2023

2.22.020  určité změny pořadí listů

2.22.017  přidáno makro "Rozbor buňky" na stisknutí kláves Ctrl + r na jednotlivých listech

Tabulky a grafy finanční analýzy
březen 2023

2.22.016  přidána možnost importu XML souboru uzávěrky z portálu mojedane.cz

Tabulky a grafy finanční analýzy
leden 2023

2.22.014  přidán list Účetní osnova

prosinec 2022

2.22.012  přepracování tlačítka "Změna listu" na nový formulář

Tabulky a grafy finanční analýzy

2.22.011  přidány listy EVA metodikou MPO a Rozklad ukazatele EVA MPO

Tabulky a grafy finanční analýzy
listopad 2022

2.22.010  předělány výpočty ukazatele rentability, do čitatele byl dán EBIT

2.22.009  předělán list DuPont rozklad ROE

srpen 2022

2.22.007  úpravy v listech IIR a Scorecard

červenec 2022

2.22.006  přidán list Scorecard korporátních dluhopisů

Tabulky a grafy finanční analýzy

2.22.005  přidán list Index investičního rizika

Tabulky a grafy finanční analýzy

2.22.004   změna tabulek a grafů listu Manažerské pohledy

2.22.002  upravena velikost grafů

červenec 2022

2.20.059  přidány grafy do listu Kvantifikované příznaky možné krize firmy

2.20.058  drobné úpravy a grafy v listech - Bankrotní a Bonitní modely a Ekonomické normály

2.20.057  drobné úpravy a grafy v listech - Rozbor zisku a VH, Ukazatelé rentability, Ukazatelé aktivity, Zaměstnanci a Aktiva (majetek)

červen 2022

2.20.055  přidána tabulka a grafy do listu Stálá aktiva

2.20.054  přidána tabulka a grafy do listu Náklady a výnosy

2.20.053  upraven list Zaměstnanci a produktivita

2.20.052  upraven list Ukazatelé na bázi cash flow

2.20.050  upraven list Ukazatelé rentability

2.20.049  přidána tabulka a grafy do listu Pohledávky a závazky

květen 2022

2.20.048  přidána tabulka a grafy do listu Uživatelé likvidity

2.20.047  změna tabulek a grafů v listu Ukazatelé aktivity

2.20.045  nové grafy provozního cash flow v listu Grafy cash flow

leden 2022

2.20.042  přerovnání listu Vstupní údaje

říjen 2021

2.20.040  přidán list Kvantifikované příznaky možné krize firmy

Tabulky a grafy finanční analýzy

2.20.039  přidán list Indikátor Zombie firmy

duben 2021

2.20.037) předělán list Krytí aktiv pasivy

2.20.036) předělány grafy na listech Ukazatelé kapitálového trhu, Ukazatelé na bázi cash flow, Ukazatelé zadluženosti, Ukazatelé likvidity, Ukazatelé rentability i Ukazatelé aktivity.

březen 2021

2.20.035  předělán list Vybrané základní údaje na Manažerské pohledy

2.20.034  přidán list Přehled listů s odkazy zpět na všech listech

prosinec 2020

2.20.032  nový list Pohledávky a závazky

Tabulky a grafy finanční analýzy

2.20.031  nový list Stálá aktiva

2.20.029  přepracován list Provozní náklady, přidány nové tabulky analýzy zásob i nové grafy

2.20.027  přepracován list Aktiva, přidány nové tabulky analýzy zásob i nové grafy

2.20.026  přepracován list Pasiva, přidány nové tabulky analýzy tržeb i nové grafy

listopad 2020

2.20.025  přepracován list Zásoby, přidány nové tabulky analýzy zásob i nové grafy

Tabulky a grafy finanční analýzy

2.20.024  přepracován list Tržby, přidány nové tabulky analýzy tržeb i nové grafy

2.20.022  přepracován list Zaměstnanci a produktivita, do listu Vstupní údaje přidána tabulka "Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví CZ-NACE"

září 2020

2.20.018  přidáno tlačítko na zjištění nové verze FinAnalysis

srpen 2020

2.20.017  přidán nový bankrotní model D-skóre ČNB

červen 2020

2.20.014  upraven list Analýza zisku, přidány nové tabulky a grafy

Tabulky a grafy finanční analýzy
květen 2020

2.20.012  přidáno makro na změnu sloupců v tabulkách podle vyplněných obdobích

2.20.011  odebrána možnost zobrazit logo firmy na listech z bodu 89) kvůli velkému zpomalení excelu

duben 2020

2.20.008  přidán nový list Zhodnocení modelů

Tabulky a grafy finanční analýzy

2.20.007   Bylo zrušeno používání zastaralého formátu sešitů FinAnalysis "xls", používaný je nyní pouze novější formát "xlsm". Pro uživatele s MS Excel 2010 a novějším se nic nemění. Uživatelé již nepodporovaného MS Excel 2007 a starší nemohou pouze použít pomocná tlačítka pro přepočty sloupců a nevidí v listě "Zhodnocení modelů" vyhodnocení. FinAnalysis je do verze MS Excel 2000 jinak plně funkční.

únor 2020

2.20.003  přidán nový list Ekonomické normály

Tabulky a grafy finanční analýzy
prosinec 2019

2.20.002 Pro rok 2020 je připravena nová verze FinAnalysis 2.20. Zde je zejména přidáno makro na změnu zobrazení oblasti v grafech podle zadaných období. Na tlačítko "Překreslit grafy" na listu "Vstupní údaje" lze nechat změnit zobrazení grafů na počet období uvedených na listu Vstupní údaje. Odstraní se tak v grafech prázdná nevyplněná období. To může být pro vás zajímavé v případě tisku výsledků pro zákazníky, management, výroční zprávy..., kdy jsou grafy zpřehledněny pro pouze vámi zadaná období.

Ukázka listů s původní verzí grafů a stejných listů s přepočítanými grafy.
Tabulky a grafy finanční analýzy Tabulky a grafy finanční analýzy
listopad 2019

2.19.099  přidány nové 2 listy horizontálních analýz rozvahy a výsledovky pro bazické indexy

srpen 2019

2.19.095  přidány 4 nové bankrotní modely - Fulmerův model, Springateův model a dvě Bilanční analýzy Rudolfa Douchy

červenec 2019

2.19.094  do slovenske verze přibyla možnost importu rozvahy a výsledovky z Registru účetních závěrek

červenec 2019

2.19.091  přidána možnost měnit počet dnů a měsíců v obdobích kvůli zadávání kumulovaných měsíců na listu Vstupní údaje

červen 2019

2.19.089  přidána možnost zobrazit logo firmy na jednotlivých listech

2.22.0

leden 2019

2.19.084  do FinAnalysis přibyl list převodního můstku z výkazů 2015 na výkazy 2019

2.19.083  FinAnalysis 2.17 byl přejmenován na FinAnalysis 2.20