ERP systém ABRA Gen s podvojným účetnictvím

Více než 30 modulů ABRY pokrývá zejména oblasti prodeje, obchodu, výroby, nákupu, logistiky, služeb, financí, lidských zdrojů a péče o zákazníky. Všechny mají jednotné a intuitivní ovládání, jsou maximálně vzájemně provázané a umožňují práci ve více agendách současně.

ABRA Gen nabízí snadno dosažitelná uživatelská a zakázková přizpůsobení funkcí a pracovního prostředí. Uživatelé mohou definovat nové položky, formuláře, tlačítka atd. Mají také k dispozici Balíčky skriptů, pomocí kterých mohou vytvářet nové a modifikovat existující funkce. Otevřenost systému pro externí aplikace a datové zdroje zajišťuje otevřené OLE rozhraní a webové služby.

Základní informace
ABRA

Sestavte si informační systém z modulů, které pro svou práci potřebujete. Moduly mají jednotné a intuitivní ovládání, jsou provázané a umožňují práci v několika agendách současně.

Příklad často využívaných modulů:
ABRA
Otevřenost systému

Zveřejněné rozhraní OLE/COM umožňuje používat téměř všechny Business objekty, které jsou obsažené v systému ABRA Gen. Je k dispozici celý objektový model systému v souboru Gendoc.chm. Toto otevřené rozhraní umožňuje třetím stranám vyvíjet vlastní doplňky systému a agendy, které využívají systém ABRA Gen. Pro takto vyvíjené doplňky a agendy je možné použít jakékoliv vývojové prostředí, které podporuje OLE/COM - např.: Visual Basic, Visual FoxPro, Delphi, ... (v praxi to znamená, že tyto aplikace mohou např. vytvářet faktury v systému ABRA Gen podle údajů, které mají k dispozici). Umožňuje dávkově převádět svá data (odpisy majetku, mzdové doklady, ...) do agendy interních dokladů. Pomocí otevřeného rozhraní lze i data ze systému ABRA Gen získávat - definovat podmínky omezení pro získání dat a pak tyto data dál zpracovávat.