Jste auditorská firma a používáte systém Auditorský spis?

Chcete rozšířit možnosti vašeho systému o výpočet a zobrazení finanční analýzy?

Pokud jste auditorská firma, jistě vedete auditorské spisy v počítačové podobě. Používáte některou z možných aplikací pro auditory na našem trhu. Pokud používáte systém pro vedení spisů auditora "Auditorský spis", máte v něm přímo možnost exportu účetních dat svých zákazníků do naší aplikace pro zpracování finanční analýzy.

Finanční analýzu jako auditoři můžete využívat k různým účelům. I my auditoři ji využíváme. K čemu? Před zahájením auditu nám pomůže objasnit, jak si firma celkově stojí a co se u ní za ten rok změnilo. Proběhly nové investice do majetku? Z čeho jsou kryty? Nejsou drženy nadměrné zásoby? Jaká je předpokládaná doba obratu obchodních pohledávek? Je nižší než doba obratu obchodních závazků a firma se tzv. ufinancuje sama, nebo si musí průběžně dočerpávat dodatečné zdroje? Je schopná během roku pokrýt své krátkodobé závazky z krátkodobých aktiv nebo je třeba provést refinancování? Má firma dost hotovosti? Dosahuje dostatečného provozního a celkového zisku?

Náhled na finanční analýzu

Rozšiřte si tak možnosti Auditorského spisu. Pomocí naší aplikace a exportu dat do FinAnalysis právě pro vás, kteří používáte AS a chcete zpracovávat i finanční analýzu v rámci Auditorského spisu.

Uživatelé finanční analýzy firmy
Naši klienti z řad auditorských nebo účetních firem

 

O auditorské aplikaci "Auditorský spis"

Spolupracujeme s firmou Ekonomické informační systémy, s.r.o., výrobcem software pro auditory, který umožňuje elektronické vedení spisu auditora Auditorský spis.

Auditorský spis je aplikace, která umožňuje vést spisy auditora v elektronické podobě. Aplikace byla vytvořena v souladu s platnou metodikou a splňuje všechny požadavky na vedení spisu auditora. Aplikace je aktualizována a doplňována na základě legislativních změn i podnětů od zákazníků. Software plně odbourává papírovou podobu spisu auditora.

Software se ujal díky své jednoduchosti a snadné použitelnosti při splnění všech požadavků kladených na vedení spisu Komorou auditorů ČR. V současnosti jej využívá již více jak 120 samostatných auditorů a auditorských kanceláří.

Aplikace Auditorský spis umožňuje export finančních výkazů do našeho software FinAnalysis.

Auditorský spis je aplikace, která umožňuje vést spisy auditora v elektronické podobě. Software byl vytvořen pracovníky naší společnosti na základě jejich dlouholetých zkušeností s prováděním a dokumentováním auditů u podnikatelských subjektů různých typů a velikostí.

Aplikace byla vytvořena v souladu s platnou metodikou a splňuje všechny požadavky na vedení spisu auditora. Software pracuje s dokumenty MS Office, je otevřená a dovoluje snadnou uživatelskou modifikaci.

 

Software Auditorský spis obsahuje tyto části:

  1. Obecné (směrnice pro provádění auditu ve firmě s odkazem na příslušné dokumenty)

  2. Obsah spisu (zde se zobrazí všechny revidované soubory spisu)

  3. Stálá složka

  4. ISQC

  5. Plánováni a posouzení rizika (Vyhodnocení rizik - Příručka 2012)

  6. Závěry auditu (Příprava zprávy - Příručka 2012)

  7. Řízení zakázky

  8. Testy spolehlivosti kontrol

  9. Testy věcné správnosti

10. Inventarizace

 

Všechny výše uvedené části spisu jsou již předvyplněny. Při provádění auditu auditor pouze upřesňuje již předepsané texty. Do této aplikace si můžete naskenovat potřebné materiály a přidat jakýkoliv soubor. Software plně odbourává papírovou podobu spisu auditora.

 

Auditorský spis
Do finanční analýzy se exportují výkazy klienta ze spisu auditora a to za jednotlivé roky, které chce auditor porovnávat. V menu Spis -> Data klienta -> Finanční analýza -> Export do FinAnalysis.

 

Pokud máte systém Auditorský spis, vyzkoušejte k němu i FinAnalysis

 

Software na 3 období ZDARMA   

 Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu
 

Bez časového omezení a nutnosti registrace   

© 2000 - 2021 Atlantis PC s.r.o. | Všechna práva vyhrazena | Mapa stránek | atlantispc@email.cz