ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Chcete systém Auditorský spis rozšířit o finanční analýzu?

Pokud jste auditorská nebo účetní firma a používáte systém Auditorský spis, můžete rozšířit systém o výpočet a zobrazení finanční analýzy auditované firmy.

Pokud jste auditorská firma, jistě vedete auditorské spisy v počítačové podobě. Používáte některou z možných aplikací pro auditory na našem trhu. Pokud používáte systém pro vedení spisů auditora Auditorský spis, máte v něm přímo možnost exportu účetních dat svých zákazníků do naší aplikace pro zpracování finanční analýzy.

FinAnalysis je oficiální rozšíření Auditorského spisu. Náš samostatný produkt doplňuje tento software pro auditory o funkcionality finanční analýzy.

Finanční analýzu jako auditoři můžete využívat k různým účelům. Před zahájením auditu vám pomůže objasnit, jak si firma celkově stojí a co se u ní za ten rok změnilo. Proběhly nové investice do majetku? Z čeho jsou kryty? Nejsou drženy nadměrné zásoby? Jaká je předpokládaná doba obratu obchodních pohledávek? Je nižší než doba obratu obchodních závazků a firma se tzv. ufinancuje sama, nebo si musí průběžně dočerpávat dodatečné zdroje? Je schopná během roku pokrýt své krátkodobé závazky z krátkodobých aktiv nebo je třeba provést refinancování? Má firma dost hotovosti? Dosahuje dostatečného provozního a celkového zisku? ...

 

Aplikace Auditorský spis umožňuje export finančních výkazů do našeho software FinAnalysis.

Auditorský spis
Do finanční analýzy se exportují výkazy klienta ze spisu auditora za roky, které chce auditor porovnávat.

 

 

Uživatelé finanční analýzy firmy
Naši klienti z řad auditorských nebo účetních firem

 

 

 

FinAnalysis na 3 období ZDARMA

 Stáhnout demoverzi aplikace pro finanční analýzu
 

Bez časového omezení a nutnosti registrace   

 

O programu Auditorský spis pro auditorské kanceláře

Spolupracujeme s firmou Ekonomické informační systémy, s.r.o., výrobcem software pro auditory, který umožňuje elektronické vedení spisu auditora Auditorský spis.

Auditorský spis je aplikace, která umožňuje vést spisy auditora v elektronické podobě. Aplikace byla vytvořena v souladu s platnou metodikou a splňuje všechny požadavky na vedení spisu auditora. Aplikace je aktualizována a doplňována na základě legislativních změn i podnětů od zákazníků. Software plně odbourává papírovou podobu spisu auditora.

Software se ujal díky své jednoduchosti a snadné použitelnosti při splnění všech požadavků kladených na vedení spisu Komorou auditorů ČR. V současnosti jej využívá již více jak 120 samostatných auditorů a auditorských kanceláří.

Software Auditorský spis obsahuje tyto části:

  1. Obecné (směrnice pro provádění auditu ve firmě s odkazem na příslušné dokumenty)

  2. Obsah spisu (zde se zobrazí všechny revidované soubory spisu)

  3. Stálá složka

  4. ISQC

  5. Plánováni a posouzení rizika (Vyhodnocení rizik - Příručka 2012)

  6. Závěry auditu (Příprava zprávy - Příručka 2012)

  7. Řízení zakázky

  8. Testy spolehlivosti kontrol

  9. Testy věcné správnosti

10. Inventarizace